Arben Tafaj per rolin e shoqerise civile ne vendimmarrje!

Ruajtja dhe forcimi i rolit te shoqerise civile, pjesmarrja e saje ne proceset vendimmarrese, do te zbehte ndjeshem autoritarizmin e forcave politike dhe do te forconte zerin qytetar ne keto procese. Shoqata Tirana si pjese e shoqerise civile dhe si aktor i rendesishem ne jeten e qytetit e konsideron detyre paresore te saj, rritjen e koshiences qytetare dhe pjesmarrjen e institucionalizuar te tyre ne keto procese.