Bashkepronesia e detyruar

Bashkepronesia e detyruar ne komunitet si nje levizje e domosdoshme e pushtetit vendor! Kryetari i Njesise Bashkiake 8 z. Arben Tafaj shprehu nevojen per kete ligj te ri, dhe menyren e perfshirjes se Njesive Bashkiake ne kete proces!