Buxheti i Njesise Bashkiake 8 ABC News 19 01 2012

Plani i investimeve per vitin 2012 nga Bashkia Tiranes dhe vizioni i ri planifikues i z.Lulzim Basha! Pjesmarrja per here te pare i Njesive Bashkiake ne kete proces! Per here te pare ne njesine bashkiake 8 shumfishohet plani investimeve!