NBG Albania nderohet me Çmimin Mirenjohja e Tiranes