• Phone: +355692037057
  • Email: [email protected]
  • Address: Rruga e Saraçëve (Tek Selvia) Tiranë, Albania

Emisioni Ora 0:00 ne UTV date 15 02 2012