Emisioni Ora 0:00 ne UTV date 15 02 2012

Kryetari i Shoqates Tirana i ftuar ne studio me rastin e 92 vjetorit te shpalljes Tiranes Kryeqytet! Aktivitete te shumta te Shoqates Tirana qe përkojne edhe me nje vizjon te ri te menaxhimit te qytetit si paralele historike te vitit 1920 vit kur Tirana de facto e mori kete status!