Lidhja e Shoqatave te Shqiperise se Mesme

Takim i perbashket i Lidhjes se Shoqatave te Shqiperise Mesme dhe shoqates Pronesi me Drejtesi ne sallen e Teatrit, Durres ne vitin 2003, me teme “Prona Pronarit sipas Kushtetutes”
Organizatore te ketij takimi ishin:
Rrapo Danushi; Kr. i Shoqates Pronareve
Arben Tafaj; Kryetar Lidhjes Shoqatave te Shqiperise se Mesme
Dr. Koço Mojsiu ; Kryetar nderi i Lidhjes Shoqatave Shqiperise se Mesme
Pirro Totozani; jurist i njohur i Shoqates Pronareve
Vangjel Lazri; Kr.i Shoqates Bregdeti
Shpetim Metani ; Kr. Shoqates Durresi
Qellimi i takimit: sensibilizimi i faktorit te brendeshem dhe i atij nderkombetar per kthimin e pronave pronarit legjitim!
Ne takim u vlersua kontributi i Ahmet Sulstarova, Gezim Boçari, Agim Toro dhe Tanush Mulleti.
Kr. i Lidhjes Shoqatave te Shqiperise Mesme z. Arben Tafaj theksoi domosdoshmerine e rritjes se presionit qytetar ndaj kesaj politike, ne menyre qe institucionet vendimmarrese te jene te detyruar te marrin parasyshe interesat e pronareve.