Log 26.04.2011Gara per Bashkine Tirane

Tvsh me gazetarin e mirnjohur Artur Kopani ne nje panel me gazetare, z. Arben Tafaj dhe z.Haki Mustafa duke shpalosur programin elektoral per njesite bashkiake nr 8 dhe nr 11!