Njesia Bashkiake 8 Viti i Ri ne kopshtin 19

Kryetari i nj bashkiake 8 z. Arben Tafaj ne bashkepunim me sistemin shkollor dhe parashkollor te kesaj njesie shperndan dhuratat e vitit te ri ne kopeshtin 19 te kesaj njesie.
“Duart e edukatores dhe te mesueses puthen gjithe jeten, sepse ato pergatisin te ardhmen e kombit” u shpreh z. Tafaj.