Rehabilitimi i mjediseve publike 09 01 2013

Rinovimi i infrastruktures dhe rikualifikimi urban. Kryetari i Bashkise Tiranes z. Lulzim Basha premtoi shtimin e hapsirave te gjelberta ne Njesine Bashkiake nr 8 me kryetar z. Arben Tafaj.