Shoqata Tirana Ora News 15.05.2010

15 Maj 2010 bisede ne Ora News ne lidhje me levizjen” Çfar do te bejme me Tiranen” Kr. Z. Arben Tafaj ne emer te qytetareve te Tiranes kundershton metodologjine e planifikimit urban ne Tirane. Tafaj u shpreh se plani Zviceran nuk merr parsysh interesat pronesore te qytetareve te hershem te Tiranes, dhe nuk realizon te drejten e barazise se qytetareve parpara ligjit. Tafaj thekson se tubimet e organizuara nge Shoqata Tirana kane per qellim mobilizimin e vetedijes qytetare dhe nxitjen e kurajos se tyre, qe ne nenyre te institucionalizuar dhe ne forme demokratike ata te ushtrojne presion ndaj administrates shteterore. Kundrej ketij presioni qytetar, administrata shtetorore nuk mund te jete e shurdher.