Ufo I ftuari i dites ArbenTafaj me Alen Xhelilin

I ftuar ne Ufo tv, Kr. Z. Arben Tafaj ne emer te qytetareve te Tiranes kundershton metodologjine e planifikimit urban ne Tirane. Tafaj u shpreh se plani Zviceran nuk merr parsysh interesat pronesore te qytetareve te hershem te Tiranes, dhe nuk realizon te drejten e barazise se qytetareve parpara ligjit. Tafaj shprehet se ky plan urban nuk eshte kujdesur te mbroje trashgimine kulturore dhe vlerat hostorike te Tiranes. Tafaj thekson se tubimet e organizuara nge Shoqata Tirana kane per qellim mobilizimin e vetedijes qytetare dhe nxitjen e kurajos se tyre, qe ne nenyre te institucionalizuar dhe ne forme demokratike ata te ushtrojne presion ndaj administrates shteterore. Kundrej ketij presioni qytetar, administrata shtetorore nuk mund te jete e shurdher.