UFO TV Shoqata Tirana Iftuari i dites ArbenTafaj date 28 07 2008

Arben Tafaj ne pozicionin e sekretarit politik te Partise Republikane perballe gazetarit te Ufo Tv ne lidhje me marredheniet politike PD- PR.
Tafaj shprehu edhe qendrimin e tij ne lidhje me problematikat e qytetit te tiranes ne cilesine e Kryetarit te Shoqates Tirana!