Veprimtari kushtuar zotit Faik Mahmut Turdiu ne Akademine e Shkencave